Stadil Vedersø Sogneforening

Stadil-Vedersø Sogneforening er en sammenslutning af de tidligere Stadil Sogneforening og Vedersø Borgerforening. Foreningen står for en række arrangementer i de to sogne, ligesom den er talerør for sognene over for kommunen og andre myndigheder.

Medlemsskab af sogneforeningen koster: 

Husstande: 250 kr.

Enkeltpersoner: 125 kr.

Pensionister: 75 kr.

Beløbet indbetales til foreningens konto i Stadil Sparekasse: Reg. 9629 Kto. 8980 100 627

Bestyrelsen har følgende medlemmer:

Ulla Sommer Rokkjær (formand)

Bruno Rasmussen

Keld Olesen

Søren Henningsen

Karin Thornvig

Suppleanter:

Lone Pedersen

Lise Lyhne Møller

Kontakt til bestyrelsen  - kontakt formanden.

Støtteforening for Stadil-Vedersø Friskole og Børnehus

Du kan følge Støtteforening for Stadil-Vedersø Friskole og Børnehus på Facebook

og læse mere på Friskolens hjemmeside

FDF Stadil-Vedersø

Du kan følge FDF Stadil-Vedersø på Facebook

Stadil-Vedersø Idrætsforening

Du kan følge Stadil-Vedersø Idrætsforening på Facebook

Stadil-Vedersø Havekreds

Du kan følge Stadil-Vedersø Havkreds på deres hjemmeside

Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård

Vennekredsens formål er at støtte den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø og at udbrede kendskabet til institutionens virke, samt gennem foredrag og andre arrangementer at øge medlemmernes og offentlighedens interesse for digterpræsten Kaj Munks liv og virke.

Du kan læse mere på hjemmesiden

Du kan følge vennekredsen på Facebook

Værestedet Loftet
Stadil Lokalarkiv

Skelmosevej 22 v/Stadil-Vedersø Friskole

Vi er som regel i arkivet torsdag eftermiddag kl. 13.00 - 16.00, dog ikke i skoleferier,

Vi modtager gamle billeder, dokumenter, skøder og andet- i arkivet vil vi tage vare på det for eftertiden.

Det vil være muligt at kigge ind, men ring gerne først til Kirsten Wind Ramsgaard, tlf. 97331018 eller 30 35 35 11.

Se evt. www.arkiv.dk

Indholdet er produceret af Stadil-Vedersø Sogneforening

  • Facebook Social Icon